Identiteit

We zijn een openbare, vreedzame basisschool in de vrijheidswijk in Leeuwarden.
Openbaar, omdat iedereen, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging van harte welkom is bij ons op school. Vreedzaam, omdat we de school als leefgemeenschap zien, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

MISSIE VAN DE SCHOOL 

De missie van Kindcentrum Eestroom is: Samen leven, samen leren!
We bieden onze leerlingen een fijne, veilige leeromgeving.
Een plek om samen te werken aan hun talenten, om samen te leren
en te spelen. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen. Samen gesprekken voeren en uitdagingen en afspraken aangaan.
Samen zorg dragen voor de ontwikkeling van onze kinderen, voor de school, onze buurt en elkaar.

VISIE VAN DE SCHOOL

Kindcentrum Eestroom biedt leerlingen goed en modern onderwijs, met specifieke aandacht voor hun persoonlijke mogelijkheden en achtergrond, in een inspirerende en veilige leer- en leefomgeving, waarbinnen het kind optimaal kan groeien en bloeien. Aan de hand van de volgende kernwaarden geven wij onze visie vorm en inhoud: kwaliteit, ontwikkeling en betrokkenheid.

KWALITEIT

Kindcentrum Eestroom is een school die streeft naar veelzijdig, modern en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Onderwijs dat past bij het individuele kind en dat gegeven wordt door deskundige leerkrachten. Samen leren!

We hebben oog voor de individuele behoeften van de leerlingen. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in een eigen tempo. Op onze school zijn veiligheid en respect belangrijke waarden. We volgen alle kinderen in ons leerlingvolgsysteem. Daarop wordt de onderwijsinstructie, de begeleiding en het niveau afgestemd.

Samen leren en samen leven doe je niet alleen. We werken samen met ouders, deskundigen binnen stichting Proloog en externe specialisten. Samen zijn we verantwoordelijk voor de leerlingen; vanuit vertrouwen, duidelijkheid en eerlijkheid.

Bij ons is het altijd open dag

Kom langs en neem contact met ons op voor een afspraak.