Oudervereniging

oudervereniging

Het bestuur van de oudervereniging, gekozen uit ouder(s)/verzorger(s), heeft als belangrijkste taak het versterken van het contact tussen ouders en school. Zij int en beheert de gelden van het schoolfonds(ouderbijdrage).

op dit moment hebben wij geen ouderraad. We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die hier belangstelling voor hebben.

Ook helpen we bij het organiseren en of uitvoeren van verschillende activiteiten zoals:   
    - het Sinterklaasfeest 
    - het Kerstfeest 
    - Sport en Speldagen 
    - afscheid groep 8
    - schoolreis
    - diverse projecten

Als we iets signaleren bespreken we dat in de ouderraad en denken we mee over een oplossing. Ouders kunnen ook altijd bij ons terecht met vragen, opmerkingen of ideeën. Natuurlijk kunnen wij nog ouders gebruiken.
Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met één van de bestuursledenleden.  

Contactgegevens kunt u opvragen via school.