Oudervereniging

oudervereniging

Het bestuur van de oudervereniging, gekozen uit ouder(s)/verzorger(s), heeft als belangrijkste taak het versterken van het contact tussen ouders en school. Zij int en beheert de gelden van het schoolfonds(ouderbijdrage).

Samenstelling bestuur oudervereniging
    - Mevr. Sherin Abdullah
    - Mevr. Linda Bakker
    - Mevr. Yolanda Landstra
    - Mevr. Munira Salam Hamza
    - Mevr. Sheima Salih
    - Mevr. Daniëlle Verwindt (penningmeester)

Ook helpen we bij het organiseren en of uitvoeren van verschillende activiteiten zoals:   
    - het Sinterklaasfeest 
    - het Kerstfeest 
    - Sport en Speldagen 
    - afscheid groep 8
    - schoolreis
    - diverse projecten

Als we iets signaleren bespreken we dat en denken we mee over een oplossing. Ouders kunnen ook altijd bij ons terecht met vragen, opmerkingen of ideeën. Natuurlijk kunnen wij nog ouders gebruiken.
Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met één van de bestuursledenleden.  

Contactgegevens kunt u opvragen via school.