OPVANG KINDEREN


Op obs Eestroom werken we met een continurooster. Dit betekend dat de leerlingen van 08:30 uur tot 14:00 uur op school zijn.


Voorschoolse en naschoolse opvang is in samenwerking met Sinne De Kei. Kinderen worden van en naar school gebracht door medewerkers van Sinne.