OPVANG KINDEREN


Op obs Eestroom werken we met een continurooster. Dit betekend dat de leerlingen van 08:30 uur tot 14:00 uur op school zijn.


Voorschoolse en naschoolse opvang is in samenwerking met Stichting Kinderopvang Friesland(SKF). Dit kunt u met SKF regelen. dit geldt voor opvang vóór schooltijd, na schooltijd en tijdens vrije dagen.