OUDERBIJDRAGEIeder jaar in september vraagt de ouderraad een financiële bijdrage van u. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar dringend gewenst. Het geld wordt o.a. gebruikt voor het organiseren van feesten, sport- en speldagen, de groepskrant, etc. Allemaal zaken waarvan u en uw kind(eren) direct profiteren. U kunt het bedrag contant op school komen betalen, maar u kunt het verschuldigde bedrag ook overmaken:

 

Girorekening  NL83INGB0001586125 t.n.v. Oudercommissie obs Eestroom,
onder vermelding van ouderbijdrage + naam van uw kind(eren)

 

 

De bedragen voor dit schooljaar zijn vastgesteld op:

1 kind € 12,50
2 kinderen € 20,00

3 of meer kinderen € 25,00