SCHOOLPLAN

 


Iedere basisschool heeft een schoolplan. Hierin staat beschreven waar de school voor staat: het onderwijskundige concept, de visie van de school, de werkwijze, de beleidsvoornemens, etc. Het schoolplan wordt steeds voor een periode van vier jaar vastgesteld, 2017- 2021. Het schoolplan ligt op school ter inzage.