Ouderbetrokkenheid

Ouders hebben invloed op de ontwikkeling van hun kind, zowel thuis als op school. Hierbij hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten.

Bij ons is het altijd open dag

Kom langs en neem contact met ons op voor een afspraak.