Ouderportaal

Bovenaan de pagina vindt u het kopje ouderportaal.
Dat is een link naar Mijnschool.nl. Op deze site kunt u inloggen op het ouderportaal.
Alle belangrijke informatie die voor de ouders is bestemd, komt daar in te staan.
Denk daarbij aan: nieuwsbrieven, oudergesprekken plannen, spoedberichten en foto's van uitstapjes of projecten.
We houden u op de hoogte van wat er in de school gebeurd.

Bij ons is het altijd open dag

Kom langs en neem contact met ons op voor een afspraak.