GROEP 5 / 6

Leerkrachten: Meester Floris/ juf Dikkie


Schooljaar 2016/2017

In de combinatiegroep 5/6 zitten 13 leerlingen. In groep 5 zitten 7 kinderen en groep 6 telt er 6. Een kleine groep waardoor er veel aandacht kan worden gegeven aan alle kinderen. Rekenen doen we met de rekenmethode: Alles Telt. Elke leerling krijgt hierin rekenonderwijs op zijn/haar niveau:
¤ Plusschriften voor zeer goede rekenaars
¤ Maatschriften voor zwakke rekenaars
¤ Taalbeleid voor taalzwakke leerlingen

Op onze school hebben we een schakelklas. Leerlingen krijgen hier extra les voor wat betreft hun taalontwikkeling. Dit gebeurt onder schooltijd door juf Ingeborg. In de groep werken we met Ipads. Verder zijn we een sportieve school. De gymlessen worden gegeven door studenten van het CIOS en na schooltijd zijn er vaak sportactiviteiten voor de kinderen. We werken met een continurooster. De kinderen blijven dan op school eten. We beginnen elke dag om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur.


 Tijdens de lessen van de Vreedzame School hebben de leerlingen de volgende regels opgesteld:

≈ Iedereen mag meedoen.
≈ We lossen ruzie op door te praten.
≈ Respect voor elkaar.
≈ Elkaar helpen.
≈ Je blijft van een ander z'n spullen af.

Meester Floris staat bijna de gehele week voor de groep. Op 21 maandagen draait juf Dikkie de groep.

Met de leerlingen gaan we er een gezellig, maar vooral ook een leerzaam jaar van maken. Zijn er vragen? Kom gerust eens langs voor het maken van een afspraak. En de koffie of thee is bij ons op school ook nog eens erg lekker.


Activiteiten groep 5/6 staan onder "nieuws". Hier worden ook de toetsen opgezet.

Onze school is ook op Facebook te volgen. Hierop staan de foto's van activiteiten van onze groep.