Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. Dat is op onze school niet anders. Ouders zijn welkom bij de groepsleerkracht om problemen en klachten te bespreken en samen naar een goede oplossing te zoeken. Op het gebied van zorg kunnen ouders hun vragen, problemen en klachten voorleggen aan de intern begeleider, Annet Oostra. Andere problemen en klachten kunnen worden voorgelegd aan de directeur, Dinie Bosma. Als ouders niet tevreden zijn over waarop een probleem of klacht wordt opgelost, dan kunnen zij contact opnemen met de contactpersoon van de school, Floris Sinnema. Hij is op school te bereiken onder nummer 058-2663707, via de mail fsinnema@proloog.nl. De contactpersoon kan ouders verwijzen naar de vertrouwenspersoon van het bestuur.

Bij ons is het altijd open dag

Kom langs en neem contact met ons op voor een afspraak.