Ziekmelden

Is uw kind ziek?

Meld dit dan telefonisch of mondeling vanaf acht uur 's ochtends aan de school of leerkracht. Telefoonnummer school: (058) 2663707. Als u de school niet kunt bereiken, kunt u ook ook een bericht achterlaten via het ouderportaal Mijnschool bij de leerkracht van uw kind.

Afspraak bij de dokter of tandarts?

Probeer de afspraak bij de tandarts, huisarts of specialist zo veel mogelijk na schooltijd te regelen. Mocht dit echt niet lukken, dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht. 

Te laat komen

Te laat komen valt onder verzuim. Bij veelvuldig te laat komen of veelvuldig afwezig zijn, neemt de directeur contact op met de ouders/verzorgers. Als dit niet leidt tot verbetering, wordt er een melding gemaakt bij de leerplicht.


Bij ons is het altijd open dag

Kom langs en neem contact met ons op voor een afspraak.