Aanmelden

Wanneer u op zoek bent naar een goede school voor uw kind kunt u een afspraak maken met Dinie Bosma (directeur Kindcentrum Eestroom) voor een oriënterend gesprek. Zij is te bereiken op (058) 2663707 of via de mail: dbosma@proloog.nl Naast dit gesprek krijgt u een rondleiding door de school om zo een indruk te krijgen van de manier van werken op de Eestroom. Middels het formulier "verzoek tot aanmelding" kunt u uw kind(eren) aanmelden. 

4-jarigen

In de laatste weken voor de vierde verjaardag van uw kind, is het mogelijk dat hij of zij een aantal dagdelen meedraait in de kleutergroep. De betrokken leerkracht neemt ca. 3 weken voordat uw kind 4 jaar wordt contact met u op om het "meedraaien" te plannen. Als uw kind op de kinderopvang/peuterzaal zit is het aan te raden daar de vierde verjaardag te vieren. December en juni zijn vaak drukke maanden met veel festiviteiten. Kinderen die in december 4 jaar worden adviseren we om in januari in te stromen. Kinderen die in juni 4 jaar worden adviseren we om in het nieuwe schooljaar in te stromen.

Tussentijdse instroom nieuwe leerlingen

Ouders die hun kind(eren) door verhuizing of om andere redenen tijdens hun schoolloopbaan op onze school willen aanmelden, worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directeur. Tijdens dat gesprek gaat het om uitwisseling van informatie over het kind. We gaan er vanuit dat in dergelijke situaties de ouders contact hebben gehad met de directie van de huidige school. Daarnaast zal onze intern begeleider contact opnemen met de school van herkomst voor een zorgvuldige overdracht.

Bij ons is het altijd open dag

Kom langs en neem contact met ons op voor een afspraak.